Hoşgeldiniz

Akol&Akol Hukuk&Arabuluculuk Bürosu

Hoşgeldiniz

Akol&Akol Hukuk&Arabuluculuk Bürosu

Hoşgeldiniz

Akol&Akol Hukuk&Arabuluculuk Bürosu

Hoşgeldiniz

Akol&Akol Hukuk&Arabuluculuk Bürosu

Akol&Akol
Hukuk&Arabuluculuk

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız!

Akol Hukuk, avukatlık mesleğini, mesleğin onuruna yakışır şekilde icra ederken; “insan” faktörüne önem verir. Akol, sorunların çözümünde ortak fikre ve işbirliğine inanır, bilgiye ve tecrübeye değer verir. Ofis içi çalışmaları ile sürekli dinamik kalır, bu anlamda kendini bir avukatlık okulu olarak tanımlar.

''İnsan'' Faktörü Bizim İçin Değerli

Hukuk Büromuz'da çalışan avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine,hızlı ve etkili sonuç alınabilecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerini kullanır ve müvekkillerle birebir görüşerek en etkin sonuca ulaşmak için, alternatif çözüm yolları sunarlar.

Daha Fazla...
Akol & Akol

Faaliyet Alanlarımız

Sigorta Hukuku


5484 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler, yeni sigorta türlerinin ortaya çıkması ve sigorta tahkimi uygulaması ile sigortacılık sektörü ülkemizde önemli...

 

Spor Hukuku


AKOL&AKOL, ticari işletme ve şirketlerin kuruluş, işleyiş, sona erme ve diğer şirketlerle olan ilişkilerin düzenlenmesi aşamalarında ve ticari hayatın yegâne dayanaklarından olan çek, bono, senet gibi kıymetli...

 

Milletlerarası Hukuk


Milletlerarası Özel Hukuk, yabancılık unsuru içeren özel hukuk uyuşmazlıklarını konu edinir. Bu nitelikte uyuşmazlıklar bakımından yetkili mahkemenin ve uygulanacak hukukun tespitinin yanı sıra yabancı mahkeme veya hakem...

 

Aile Hukuku


Toplumun temel taşı olan aile müessesine ilişkin bütün uyuşmazlıklarda yapıcı, toplumsal anlayışla uyumlu, yasalara saygılı ve aynı zamanda yenilikçi çözümler üretme gayesiyle hareket eden uzman ekibimiz ile AKOL&AKOL bünyesinde...

 

Miras Hukuku


Kişinin vefatı sonrası malvarlığının intikalini düzenleyen Miras Hukuku hükümleri, yasal mirasçılık, atanmış mirasçılık, mirasın intikali ve reddi hususlarını bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde en çok karşılaşılan...

 

Ceza Hukuku


Ceza Hukukunun amacı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtildiği üzere; “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini...

 

İdare Hukuku


İdareHukuku alanına girenkonularla ilgili; -İdari iş ve işlemlerin iptali davaları, -idari eylem ve işlemlerden doğan zararlara karşı açılacak tam yargı davaları, -Her türlü idari sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü...

 

İcra ve İflas Hukuku


Kurumların toplu icra dosyaları da dahil olmak üzere İcra Ve İflas Hukuku’nda deneyimli ve dinamik bir ekibe sahip olan büromuz bu alanda hızlı ve kaliteli bir biçimde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir...

 

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Ekonomi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte işçi-işveren ilişkileri çağımızda oldukça ilgi gören ve mevzuat değişiklikleriyle sürekli olarak güncellenen bir alan haline gelmiştir. Buna paralel olarak yaşlılık, malullük...

 

Tüketici Hukuku


Ticaret fikri mülkiyet Tüketici Hukuku, taraflarından birinin tüketici olduğu sözleşmeleri konu edinen ve gerek özel hukuka gerek kamu hukukuna ilişkin kurallar ihtiva eder. Tüketici kavramı, … sayılı Tüketicinin Korunması...

 

Fikri Mülkiyet Hukuku


Bu hukuk dalı, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar ile sınai hakların (marka, patent, tasarım, know-how, goodwill vb.) kapsamı ve korunması konularını ele alır. Fikrî ürünler, günümüzde giderek daha da yaygınlaşmakta...

 

Basın ve Medya Hukuku


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Ticaret ve Şirketler Hukuku


AKOL&AKOL, ticari işletme ve şirketlerin kuruluş, işleyiş, sona erme ve diğer şirketlerle olan ilişkilerin düzenlenmesi aşamalarında ve ticari hayatın yegâne dayanaklarından olan çek, bono, senet gibi kıymetli...